Bedrijven

Reflexzonetherapie tegen ziekteverzuim in uw bedrijf

Bedrijven kunnen reflexzonetherapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. Reflexzonemassage wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de werktevredenheid van werknemers wordt verhoogd en zodoende kosten worden bespaard.

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de reflexzonetherapie door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Reflexzonetherapie is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • De werkgever heeft een arboplan
  • De reflexzonetherapie maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
  • De reflexzonetherapie vindt tijdens werktijd plaats
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd

 

Wilt u in uw bedrijf reflexzonetherapie gaan aanbieden bij uw werknemers? Neem vrijblijvend contact op met Christel Meijering.

Terug naar boven