Beroepsverenigingen

Ik ben een HBO-gediplomeerd reflexzone-therapeut aangesloten bij de FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten).
Zie o.a.voor informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars bij www.fagt.org of www.rbcz.nu

Nieuw logo FAGT |    Aangesloten bij

Leden van de FAGT zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie; de RBCZ. Deze onafhankelijke organisatie registreert alleen betrouwbaar opgeleide therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg. Dit geeft u de garantie dat:

  • U te maken heeft met een op HBO-niveau opgeleide therapeut
  • De therapeut lid is van een betrouwbare beroepsvereniging
  • De therapeut verplichte nascholing volgt
  • De therapeut onderhevig is aan een onafhankelijk tuchtrecht

Zie voor klacht- en tuchtrecht en geschillencommissie www.tcz.nu en www.quasir.nl. En www,zorggeschil.nl.

Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz

In geval van een klacht, kan de cliënt de hieronder beschreven stappen ondernemen:

  1. Neem contact op met de therapeut Christel Meijering, leg het probleem voor. Er wordt dan samen gekeken naar een oplossing.
  2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kan de cliënt contact opnemen met Quasir, www.quasir.nl.  Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de cliënt begeleiden in dit proces.
  3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan de cliënt daarbij helpen.
Terug naar boven